Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy

Training Vertrouwenspersonen Nederlandse ambassades in opdracht van Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voorjaar 2019 Leila Jaffar is door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om vijf trainingen te verzorgen voor Vertrouwenspersonen die werkzaam zijn op Nederlandse ambassades in het buitenland. De trainingen van Leila maken onderdeel uit van een meerdaagse training voor ambassadepersoneel van Buitenlandse Zaken.  

De eerste twee trainingen werden in het najaar van 2018 verzorgd door Leila in de Nederlandse taal. In het voorjaar van 2019 vinden de overige drie trainingen door Leila plaats in de Engelse taal. Deze engelstalige trainingen zijn bestemd voor vertrouwenspersonen, afkomstig uit de nationale bevolking van het land waar de ambassades gevestigd zijn.

De trainingen gaan in op verschillende aspecten van gespreksvoering met personen die bij de vertrouwenspersonen komen, bijvoorbeeld omdat ze slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of pesten op het werk. Leila Jaffar heeft zelf in 2004 de officiële opleiding voor vertrouwenspersonen gevolgd.

Workshops voor Mediators

Jaffar Consultancy heeft een nieuwe workshop ontwikkeld, speciaal gericht op mediators die te maken krijgen met clienten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtegrond. In een workshop van 1 dagdeel, met optioneel een verdiepingsbijeenkomst van nog 1 dagdeel worden mediators vertrouwd gemaakt met verschillende cultureel bepaalde vormen van communicatie en mediation. Met videofragmenten worden door de trainer samen met de deelnemers gesprekssituaties geanalyseerd. Verder is er ruimte om door de deelnemers zelf aangebrachte cases te behandelen. De workshop werd het afgelopen jaar met groot succes gegeven aan groepen professionele mediators in Rotterdam en Arnhem.

MfN/PE punten

Deelname aan deze workshops van 1 dagdeel kan op verzoek 3 MfN/PE punten per workshop opleveren. Indien dit gewenst is wel graag vooraf bespreken met de trainer.
Bel mij terug
informatie aanvragen

Video

Radi Suudi in gesprek met  Rob van Gijzel, indertijd burgemeester van Eindhoven over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies