Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy

Voorjaar 2023 Leila Jaffar en Radi Suudi publiceren handboek Interculturele Communicatie!

In februari 2023 komt bij uitgeverij SWP het boek “Iedere Taal is een Wereld-Interculturele Communicatie voor Professionals” uit. Het boek is geschreven door Leila Jaffar en Radi Suudi van Jaffar Consultancy.

 

We hebben meer dan vijfendertig jaar ervaring als trainers en adviseurs op het gebied van interculturele communicatie.Iedere taal is een Wereld is daarvan de neerslag. Met het boek willen we de grote groep professionals een kader aanreiken om te begrijpen wat interculturele communicatie inhoudt en daarnaast ook praktische strategieën en gesprekstechnieken om cultureel bepaalde verschillen in de communicatie te kunnen herkennen en daar effectief mee om te gaan. Dat alles rijk geïllustreerd met voorbeelden van gesprekssituaties uit onze eigen praktijk.

Iedere taal is een wereld is opgebouwd uit drie delen: het eerste deel definieert een aantal kernbegrippen als ‘cultuur’ en ’communicatie’, de relatie tussen taal en cultuur en de verschillende elementen van communicatie. In deel twee komen de culturele dimensies ‘onzekerheidsvermijding’, ‘toekomstgerichtheid’, ‘assertiviteit’,‘machtafstand’ en ‘groepscollectivisme’ aan de orde. Deel drie slaat een brug tussen de inzichten van de voorafgaande hoofdstukken en de werkpraktijk van professionals. We presenteren twee gesprekstechnieken die in aangepaste vorm goede resultaten kunnen opleveren bij interculturele gespreksvoering.

We zijn erg trots op dit boek dat naar verwachting de komende jaren het leidende handboek op het gebied van interculturele gespreksvoering in Nederland zal worden. We wilden een boek dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, maar dat ook praktische suggesties biedt voor professionals in onder meer het onderwijs, de zorg, bij HR, management van bedrijven en bij de overheid. Eigenlijk iedereen die in het werk te maken krijgt met mensen met andere culturele achtergronden…En dat zijn er nog al wat in het Nederland van de 21e eeuw!

Meer weten? Download hier de flyer van het boek! Bestellen kan via deze link.

Bel mij terug
informatie aanvragen

Video

Radi Suudi in gesprek met  Rob van Gijzel, indertijd burgemeester van Eindhoven over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies