Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy Jaffar consultancy

Voorjaar 2023

Leila Jaffar en Radi Suudi publiceren handboek Interculturele Communicatie!

In februari 2023 komt bij uitgeverij SWP het boek “Iedere Taal is een Wereld-Interculturele Communicatie voor Professionals” uit. Het boek is geschreven door Leila Jaffar en Radi Suudi van Jaffar Consultancy.

 

We hebben meer dan vijfendertig jaar ervaring als trainers en adviseurs op het gebied van interculturele communicatie.Iedere taal is een Wereld is daarvan de neerslag. Met het boek willen we de grote groep professionals een kader aanreiken om te begrijpen wat interculturele communicatie inhoudt en daarnaast ook praktische strategieën en gesprekstechnieken om cultureel bepaalde verschillen in de communicatie te kunnen herkennen en daar effectief mee om te gaan. Dat alles rijk geïllustreerd met voorbeelden van gesprekssituaties uit onze eigen praktijk.

Iedere taal is een wereld is opgebouwd uit drie delen: het eerste deel definieert een aantal kernbegrippen als ‘cultuur’ en ’communicatie’, de relatie tussen taal en cultuur en de verschillende elementen van communicatie. In deel twee komen de culturele dimensies ‘onzekerheidsvermijding’, ‘toekomstgerichtheid’, ‘assertiviteit’,‘machtafstand’ en ‘groepscollectivisme’ aan de orde. Deel drie slaat een brug tussen de inzichten van de voorafgaande hoofdstukken en de werkpraktijk van professionals. We presenteren twee gesprekstechnieken die in aangepaste vorm goede resultaten kunnen opleveren bij interculturele gespreksvoering.

We zijn erg trots op dit boek dat naar verwachting de komende jaren het leidende handboek op het gebied van interculturele gespreksvoering in Nederland zal worden. We wilden een boek dat gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten, maar dat ook praktische suggesties biedt voor professionals in onder meer het onderwijs, de zorg, bij HR, management van bedrijven en bij de overheid. Eigenlijk iedereen die in het werk te maken krijgt met mensen met andere culturele achtergronden…En dat zijn er nog al wat in het Nederland van de 21e eeuw!

Meer weten? Download hier de flyer van het boek!

Voorjaar en najaar 2023 Training Vertrouwenspersonen Rijksoverheid

Jaffar Consultancy verzorgt ook in 2023 voor het Netwerk Vertrouwenspersonen van de Rijksoverheid enkele workshops over interculturele gespreksvoering ten behoeve van de interne vertrouwenspersonen bij de Rijksoverheid. De workshops gaan in op hoofdlijnen van interculturele communicatie en de meest effectieve manieren waarop vertrouwenspersonen gesprekken over taboeonderwerpen kunnen voeren binnen een diverse arbeidsorganisatie of een divers team. De workshops werden al eerder door Jaffar Consultancy in 2020 voor het Netwerk Vertrouwenspersonen verzorgd en worden door de deelnemers als zeer succesvol en leerzaam ervaren.

Trainster Leila Jaffar is naast expert op het gebied van interculturele communicatie en gespreksvoering ook gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Voorjaar 2023  Module 'Eer en Schaamte' bij interne opleiding Sociale Veiligheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook in 2023 verzorgen we met veel plezier herhalingen van een trainingsmodule "Eer en Schaamte" die we sinds 2020 verzorgden in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In oktober 2020 verzorgde Jaffar Consultancy voor het eerst deze module van een meerdaagse training ‘Sociale Veiligheid’. De training, georganiseerd onder aansturing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bedoeld voor interne begeleiders die workshops over het thema “sociale veiligheid” voor medewerkers van het ministerie op ambassades in het buitenland organiseren.

Het onderdeel binnen deze opleiding dat Jaffar Consultancy verzorgde ging speciaal in op het thema “eer en schaamte” en de communicatie daarover zoals dat op allerlei manieren kan spelen op de werkvloer van een diverse arbeidsorganisatie. En dan met name binnen situaties waar sprake is van sociale (on)veiligheid, bijvoorbeeld allerlei vormen van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Trainster Leila Jaffar is naast expert op het gebied van interculturele communicatie en gespreksvoering ook gecertificeerd vertrouwenspersoon.

Voorjaar 2019 Leila Jaffar als expert Interculturele Communicatie betrokken bij ontwikkeling training voor European Asylum Support Office EASO op Malta

Jaffar Consultancy is gedurende het voorjaar van 2019 betrokken bij het ontwikkelen van een trainingsmodule in opdracht van de European Asylum Support Office EASO op Malta.

In 2015 werd Leila Jaffar door de EASO, die namens de Europese Unie het vluchtelingenbeleid in de EU coördineert geselecteerd om als expert trainingen te geven en trainingsmateriaal te ontwikkelen. De opdracht aan Leila Jaffar en Jaffar Consultancy is nu om met een team van enkele EASO medewerkers en immigratieambtenaren uit Europese landen een trainingsmodule te ontwikkelen voor immigratieambtenaren van de EU lidstaten. De ambtenaren worden getraind om bij de eerste opvang in bijvoorbeeld Griekenland of in Spanje op effectieve wijze aan vluchtelingen informatie te kunnen verschaffen over het asielbeleid van de EU.

2017-2019 Jaffar Consultancy ontwikkelt en verzorgt tweedaagse trainingen Motivational Interviewing voor meer dan 250 medewerkers Ministerie van Veiligheid en Justitie

Begin 2017 ontving Jaffar Consultancy de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om een module Motivational Interviewing te ontwikkelen die geschikt is voor medewerkers van het Ministerie in hun werk met (uitgeprocedeerde) asielzoekers. In de periode juni 2017-juli 2019 zullen rond de 250 medewerkers van Justitie intensief worden getraind in deze gesprekstechniek door Jaffar Consultancy. In de training worden inzichten en technieken uit ondermeer Motivational Interviewing gecombineerd met technieken uit de faciliterende mediation, Oplossingsgericht werken, het Transtheoretische model van Prochaska en DeClemente, het Globe onderzoek over culturele diemensies en interculturele communicatie.

Dit traject is een vervolg op een ontwikkelingstraject dat Jaffar Consultancy samen met de Hogeschool Utrecht voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de periode 2014-2015 ontwikkelde en waarbij de door de Hogeschool Utrecht ontwikkelde methodiek “Werken in Gedwongen Kader” werd aangepast aan het werken met (uitgeprocedeerde) en niet-Nederlandse asielzoekers.

April 2017 workshops Universiteit Goteborg (Se)

Leila Jaffar heeft op uitnodiging va de Universiteit van Goteborg in Zweden in April 2017 twee workshops verzorgd. Titel van de eerste workshops was “Gender, power relations and non-verbal communication”. De workshop ging in op de wijze waarop non-verbale communicatie de ware machtsverhoudingen tussen mensen zichtbaar maakt en hoe met name vrouwen gebruik kunnen maken van non-verbale communicatie om de machtsbalans meer in hun voordeel te beslechten.

De tweede workshop ging in op de algemene principes van interculturele communicatie en de belangrijkste verschillen tussen culturen. Leila ging met name in op de verschillende manieren van feedback geven en het bereiken van overeenstemming in diverse culturen.

In beide workshops maakte Leila gebruik van videofragmenten om voorbeelden te illustreren. De workshops werden zeer enthousiast ontvangen door de aanwezigen.

Voorjaar/herfst 2017 Leila Jaffar geeft workshops "Samenwerken binnen Internationale Teams" voor European Asylum Support Office EASO op Malta

In 2015 werd Leila Jaffar door de organisatie EASO, die namens de Europese Unie het vluchtelingenbeleid in de EU coordineert geselecteerd om als expert  traningen te geven en trainingsmateriaal te ontwikkelen. Leila geeft in 2017 in maart en november workshops voor personeel van EASO en haar Europese samenwerkingspartners op Malta, waar het hoofdkwartier van de organisatie is gevestigd. De workshops en trainingen zijn gericht op samenwerking binnen internationale teams. Leila gaf in 2015en 2016 deze workshop al  enkele keren voor EASO en dat leidde tot enthousiaste reacties, vandaar de twee herhalingen in 2017. In 2016 werkte Jaffar Consultancy ook mee aan de totstandkoming van een e-learning trainingsmodule  voor EASO medewerkers.

Mentor workshops op WOMEX 2016

Op uitnodiging van de organisatoren verzorgt Leila Jaffar op de internationale beurs voor wereldmuziek WOMEX twee dagen mentoring sessies voor deelnemers. WOMEX wordt beschouwd als het internationale jaarlijkse ontmoetingspunt voor artiesten en professionals uit de wereldmuziek. De 4 daagse beurs wordt dit jaar in oktober in Santiago de Compostela in Spanje gehouden. Leila is als een van slechts 5 internationale deskundigen door de oragnsiatoren van WOMEX uitgenodigd om de deelnemers van de beurs in 1-op1 sessies te adviseren over interculturele communicatie gedurende (contract)onderhandelingen. Voor meer info zie de mentoring pagina van WOMEX 2016

Najaar 2015 Jaffar Consultancy ontwikkelt samen met Hogeschool Utrecht methodiek voor Ministerie van Justitie en Veiligheid

In december 2012 is aan Jaffar Consultancy de aanbesteding toegekend die door een van de diensten van het Ministerie van Veligheid en Justitie was uitgeschreven tussen vier gerenommeerde trainingsbureaus voor trainingen en e-learning  "vaardigheden mondelinge communicatie". Jaffar Consultancy heeft de afgekopen jaren voor de medewerkers van deze dienst tientallen trainingsmodules verzorgd op het gebied van diverse aspecten van communicatie, die met gunstige tot zeer gunstige evaluaties door de medewerkers zijn ontvangen..

In 2015 is door dit onderdeel van het Ministerie aan Jaffar Consultancy en de Hogeschool Utrecht gevraagd om een gespreksmethodiek te ontwikkelen voor haar medewerkers, die gebaseerd is op de bestaande methodiek "Werken in Gedwongen Kader" van de Hogeschool Utrecht. Deze methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Reclassering Nederland en zal door Jaffar Consultancy en de Hogeschool Utrecht worden aangepast voor het specifieke werk van de betreffende dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderdeel van dit traject is daarnaast ook het trainen van een groep medewerkers die het trainen van hun overige collega's ter hand zal nemen.


Nieuw: workshops voor Mediators

Jaffar Consultancy heeft een nieuwe workshop ontwikkeld, speciaal gericht op mediators die te maken krijgen met clienten met niet-Nederlandse en bi-culturele achtergrond.In een workshop van 1 dagdeel, met optioneel een verdiepingsbijeenkomst van nog 1 dagdeel worden mediators vertrouwd gemaakt met verschillende cultureel bepaalde vormen van communicatie en mediation. Met videofragmenten worden door de trainer samen met de deelnemers gesprekssituaties geanalyseerd. Verder is er ruimte om door de deelnemers zelf aangebrachte cases te behandelen. De workshop werd het afgelopen jaar met groot succes gegeven aan groepen professionele mediators in Rotterdam en Arnhem.

NMI punten

Deelname aan deze workshops van 1 dagdeel kan op verzoek 3 MfN/PE punten per workshop opleveren. Indien dit gewenst is wel graag vooraf bespreken met de trainer.

Jaffar Consultancy CRKBO erkend als onderwijsinstelling

BTW vrijstelling voor trainingen!

Sinds enkele jaren is Jaffar Consultancy officieel erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO als aanbieder van trainingen voor bedrijven en instellingen. Jaffar Consultancy moest hiervoor een audit ondergaan. Deze erkenning is onlangs voor vijf jaar verlengd.

De erkenning door het CRKBO is goed nieuws! Niet alleen voor Jaffar Consultancy zelf maar ook voor onze opdrachtgevers. In 2010 is namelijk door het Nederlandse Ministerie van Financiën de BTW vrijstelling voor trainingen en cursussen afgeschaft. Maar door de erkenning van het CRKBO is het ons wettelijk toegestaan om gebruik te blijven maken van de vrijstelling tot heffing omzetbelasting 21%, voor alle vormen van training en ander kort beroepsonderwijs die wij aanbieden. Oftewel, als uw bedrijf of instelling geen BTW kan verrekenen dan mogen wij er samen met u van de fiscus voor kiezen om geen BTW in rekening te brengen op de training of cursus!

Voor meer informatie over het CRKBO zie www.crkbo.nl

 


 

Radi Suudi van Jaffar Consultancy produceert en regisseert televisieserie De Groene Lijn voor de Nederlandse publieke omroep

Radi Suudi van Jaffar Consultancy heeft in de periode augustus-december 2013 voor de Nederlandse publieke omroep vier documentaires van ieder vijftig minuten geregisseerd en geproduceerd. De documentaries zijn steeds op Nederland 2 uitgezonden onder de titel De Groene Lijn. Ze hebben als thema recente politieke en culturele ontwikkelingen in de Arabische wereld. De documentaires zijn in HD gedraaid op lokatie en zijn  volgens de verkoopafdeling van de Nederlande Publieke Omroep van een zodanige goede kwaliteit dat ze in maart 2104 in de verkoopcatalogus van de NPO zijn opgenomen.

Aflevering 1 gaat over de actuele situatie in het door Israel bezette oostelijke deel van Jeruzalem. Hier de link naar de uitzending online 

Aflevering 2 gaat over de invloed van de Syrische burgeroorlog op het buurland Libanon. Hier de link naar de uitzending online

Aflvering 3 gaat in op de situatie in Tunesie waar de islamitische Al Nahdaa partij in het najaar van 2013 onder grote druk staat om de regeringsmacht op te geven Met onder meer een interview met Widad Bouchemaoui, voorzitter van het Tunesische Verbond van Werkgevers die in het najaar van 2015 samen met drie anderen de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen voor haar bemiddeling in de politieke crisis in Tunesie in 2013,  Hier de link naar de uitzending online

Aflevering 4 gaat in op de recente geschiedenis van de Turkse miljoenenstad Istanbul. De ontwikkeling van Istanbul sinds de jaren '50 geeft ook een beeld van de ontwikkeling van het moderne Turkije. Hier de link naar de uitzending online

 

Ouder nieuws.....

Jaffar Consultancy traint Changemakers

In 2009 en 2010 trainde Jaffar Consultancy meer dan 200 leden van de lidorganisaties van Vluchtelingen Organisaties Nederland VON in het thema "omgaan met eergerelateerd geweld. In een tweedaagse training die het afgelopen jaar tien maal werd uitgevoerd voor vluchtelingen van onder meer Koerdische, Afghaanse, Iraakse en Somalische afkomst werd ingegaan op de strategieën die de vluchtelingengemeenschappen zelf kunnen uitvoeren om eergerelateerd geweld aan de orde te stellen in eigen kring. Ook werd in de training ingegaan op de rol die zelforganisaties kunnen hebben in het signaleren van eergerelateerd geweld en het samenwerken in de eigen woonplaats met professionele instanties zoals politie en AMK's. Jaffar Consultancy schreef ook een methodische handleiding voor gebruik bij deze trainingen. Zie ook de website van VON voor meer informatie over het project Changemakers.


"Een kansrijke start" 

Kansen voor hoogopgeleide vluchtelingen bij Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat

In 2009 voerde Jaffar Consultancy in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal trainingsmodules uit binnen het project "Een kansrijke start" Dit project was een initiatief van het ministerie van BZK. Het traject bood een groep bijzondere rijkstrainees de gelegenheid om in een (aanloop)beleidsfunctie één jaar werkervaring op te doen bij een ministerie. BZ, BZK, SZW, VROM en V&W (RWS) doen mee aan ‘Kansrijke Start’. De deelnemers aan het project – zes vrouwen en zeven mannen – hebben zowel in land van herkomst als ook in Nederland een hoge opleiding (HBO/WO) succesvol afgerond. In het land van herkomst hebben ze meestal op eigen niveau gewerkt, maar door de vlucht en de asielprocedure is een gat in het CV ontstaan - soms opgevuld met laag gekwalificeerd werk. ‘KansRijke Start’ wilde eraan bijdragen dat de deelnemers weer een werkplek krijgen die aansluit bij hun niveau en interesse. Jaffar Consultancy verzorgde trainingsonderdelen die ingingen op persoonlijke competenties van de trainees. Ook werden sommige trainees persoonlijk gecoacht door medewerkers van Jaffar Consultancy.

Een soortgelijk project vindt momenteel sinds 2009 plaats bij Rijkswaterstaat in Lelystad. Ook hier wordt een groep van hoogopgeleide deelnemers met een vluchtelingenachtergrond die bij diverse onderdelen van RWS op een tweejarig contract werkzaam is door ons begeleid, meestal in de vorm van Personal Training.

Uitreiking getuigschrift "Een Kansrijke Start" aan deelnemer Zuberi Nzeyimana op het Ministerie van Binnenlandse Zaken (foto ROI)


Coaching en Diversiteit bij het Rijk

In 2008 en 2009 voerde Jaffar Consultancy in opdracht van het A en O Fonds Rijk (het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds van het Rijk) een groot project uit onder de naam "Coaching en Diversiteit. Op zes ministeries werden coaches en leidinggevenden door Jaffar Consultancy intensief getraind in coaching en begeleiding van bi-culturele beleidsmedewerkers. De reacties van de deelnemers waren in grote meerderheid zeer positief.

In juni 2007 werd een startbijeenkomst voor dit project georganiseerd door het A en O Fonds Rijk. Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst. In maart 2009 vond de afsluitende bijeenkomst plaats. Klik hier voor het verslag van die bijeenkomst.

Het A+O Fonds Rijk heeft een zeer informatief en lezenswaardig boekje gemaakt over het project Coaching en Diversiteit. Klik hier voor die publicatie. Het boekje met interviews met coaches en leidinggevenden die aan de trainingen van Jaffar Consultancy deelnamen geeft een goed beeld van het project, van belang van diversiteitsbeleid en van de werkwijze van ons bureau.

Bel mij terug
informatie aanvragen

Video

Radi Suudi in gesprek met  Rob van Gijzel, indertijd burgemeester van Eindhoven over "Nieuw Cultureel Burgerschap" en de diverse samenleving. Deze video is in de zomer van 2008 gemaakt door InterArtLab in Arhem.

Sitemap | 
Jaffar ConsultancyInterculturele Communicatie Training & Advies